Anuncios de Selección de persoal

Promoción interna auxiliares de administración xeral

18.12.2023/10.47 h.  Anuncio BOP convocatoria e bases reguladoras.

09.04.2024/12.27 h. Anuncio DOG convocatoria.

16.04.2024/10.54 h. Anuncio BOE convocatoria.

Promoción interna administrativos/as de administración xeral

18.12.2023/10.53 h. Anuncio BOP convocatoria e bases.

09.04.2024/12.22 h. Anuncio DOG convocatoria.

16.04.2024/10.51 h. Anuncio BOE convocatoria.

Promoción interna técnicas/os de administración xeral

18.12.2023/11.00 h. Anuncio BOP convocatoria e bases reguladoras.

09.04.2024/12.30 h. Anuncio DOG convocatoria.

16.04.2024/10.28 h. Anuncio BOE convocatoria.

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de profesor/a de percusión (I-a)

20.03.2023/16.11 horas. Lista provisional de admitidos e excluídos.

16.06.2023/10.52 horas. Anuncio BOP lista definitiva admitidos e excluidos.

20.07.2023/10.47 horas. Anuncio BOP modificacion de convocatoria e bases especificas.

31.08.2023/ 14.30 horas. Anuncio DOG modificación de convocatoria e bases específicas.

31.08.2023/ 14.32 horas. Anuncio BOE modificación de convocatoria e bases específicas.

28.11.2023/11.22 h. Anuncio BOP lista provisional admitidos e excluídos.

16.04.2024/10.34 h. Anuncio BOP estimación alegacións e lista definitiva admitidos e excluídos.

 

Proceso selectivo enxeñeira/o de camiños por concurso (A1)

29.01.2024/10.18 h. Anuncio BOP convocatoria e bases.

18.03.2024/14.55 h. Anuncio DOG convocatoria e bases.

02.04.2024/13.00 h. Anuncio BOE convocatoria e bases.

Proceso selectivo Enxeñeiro/a Técnico/a de Obras Públicas

15.02.2024/13.16 h. Anuncio BOP convocatoria e bases.

18.03.2024/09.00 h. Anuncio DOG convocatoria e bases

02.04.2024/12.40 h. Anuncio BOE convocatoria proceso selectivo.

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de técnico/a de son - locutor/a (IV)

23.03.2023/16.21 horas. Lista provisional admitidos e excluídos corrixida.

19.01.2024/13.13 h. Anuncio BOP lista definitiva de admitidos e excluídos.

18.03.2024/15.15 h. Anuncio BOP proposta nomeamento.

18.03.2024/15.20 h. Anuncio BOP correccion erros da proposta nomeamento.

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de locutor/a (III)

23.03.2023/11.36 horas. Lista provisional admitidos e excluidos corrixida.

19.01.2024/13.21 horas. Anuncio BOP lista definitiva admitidos e excluídos.

25.01.2024/13.34 horas. Anuncio BOP corrección erros da lista definitiva de admitidos e excluídos.

18.03.2024/15.00 horas. Anuncio BOP proposta nomeamento

18.03.2024/15.00 horas. Anuncio BOP correccion erros da proposta nomeamento

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal de dúas prazas de auxiliar de información (C2)

20.03.2023/15.47 horas. Lista provisional de admitidos e excluídos.

05.07.2023/14.18 horas. Anuncio BOP lista definitiva de admitidos e excluídos.

18.12.2023/ 09.41 horas. Anuncio BOP proposta relacion aprobados.

06.02.2024/15.39 horas. Extracto da acta núm. 4. Vista ás alegacións. Proposta nova listaxe.

26.02.20209.16 horas. Anuncio BOP nomeamento funcionarias e listaxe para posibles nomeamentos.

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal de dúas prazas de auxiliar de emerxencias e protección civil (C2)

20.03.2023/15.55 horas. Lista provisional de admitidos e excluídos.

20.12.2023/17.45 horas. Lista definitiva de admitidos e excluídos e composición do tribunal.

26.12.2023/14.15 horas. Anuncio BOP Lista definitiva de admitidos e excluídos e composición do tribunal.

21.02.20211.36 horas. Anuncio BOP proposta nomeamento e de listaxe para posibles nomeamentos.

 

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal de tres prazas de conserxe (AP)

20.03.2023/16.04 horas. Lista provisional de admitidos e excluídos.

05.07.2023/ 14.05 horas. Anuncio BOP lista definitiva de admitidos e excluídos.

02.01.2024/10.19 horas. Anuncio BOP proposta nomeamento e de listaxe para posibles chamamentos.

20.02.2024/10.22 horas. Anuncio BOP nomeamento funcionarias e listaxe para posibles nomeamentos.

 

Oferta de emprego público ano 2022 e ano 2023

Oferta de emprego público do ano 2022

12.12.2023/ 09.38 horas Oferta de emprego público ano 2023

19.01.2024/13.31 horas. Anuncio BOP correccion erros OPE 2023

Convocatoria e Bases do proceso selectivo para a selección de persoal funcionario interino, educadoras/es sociais, por programas e creación dunha bolsa para nomeamentos

Lista definitiva corrixida de admitidos e excluídos, composición do tribunal e convocatoria para o exame da fase de oposición.

Anuncio do tribunal cualificador (valoracións exámenes).

Anuncio do tribunal- corrección erro material.

05.03.2023/12.38 h. Anuncio do tribunal (vistas as alegacións)

03.10.2023/09.15 h. Anuncio do tribunal cualificador. Proposta valoracións finais. 

03.01.20210.39 h. Anuncio do tribunal. Extracto da acta núm. 6 (vista a alegación presentada).

 

Proceso selectivo profesor/a frauta do conservatorio municipal

31.05.2023/10.57 h. Convocatoria e bases da convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de profesor_a de frauta, polo procedemento de oposición.

16.08.2023/09.00 h. Anuncio DOG

16.08.2023/09.00 h. Anuncio BOE

15.09.2023 14:30 Lista provisional admitidas/os e excluidas/os para a cobertura dunha praza de profesor de frauta

03.10.2023/08.55 h Anuncio BOP lista provisional admitidos e excluídos.

02.11.2023/13.01h.  Anuncio BOP lista definitiva admitidos/excluídos, composición tribunal e data 1º exercicio.

14.11.2023/14.10h. Convocatoria aos aspirantes para o vindeiro día 20 de novembro de 2023 ás 10 horas no salón de plenos do Concello para a lectura pública do primeiro exercicio realizado.

20.11.2023/14.15h. Resultado valoracións primeiro exercicio e convocatoria aos aspirantes, que superaron o primeiro exercicio, para o vindeiro día 30 de novembro de 2023 ás 15:00 horas no Conservatorio municipal de música de Culleredo

02.01.2024/12.58 h. Acta núm. 3

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de técnico/a de orientación (A2)

20.03.2023/15.06 h. Lista provisional admitidos e excluídos.

15.05.2023/15.23 h. . Anuncio BOP lista definitiva admitidos e excluídos.

26.06.2023/08.48 h. Anuncio BOP proposta nomeamento e proposta lista chamamentos.

07.12.2023/13.42 h. Anuncio BOP proposta nomeamento e proposta listaxe para posibles nomeamentos, vistas as alegacións presentadas.

22.12.2023/09.12 h. Anuncio BOP nomeamento funcionario e listaxe de reserva para posibles nomeamentos.

 

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de axente de emprego e desenvolvemento (A2)

20.03.2023/15.20 horas. Lista provisional de admitidos e excluídos.

15.05.2023/15.18 h. Anuncio BOP lista definitiva de admitidos e excluídos.

23.06.2023/09.58 h. Anuncio BOP proposta de nomeamento e proposta listaxe para nomeamentos.

14.11.2023/14.10 h. Anuncio BOP nomeamento  funcionaria de carreira e listaxe de reserva para nomeamentos.

 

 

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de educador/a social (A2)

20.03.2023/14.59 horas. Lista provisional de admitidos e excluidos.

21.04.2023/13.37 horas. Lista definitiva de admitidos e excluídos.

20.06.2023/09.09 horas. Anuncio BOP proposta nomeamento e proposa listaxe para chamamentos.

02.11.2023/14.52 horas. Anuncio BOP nomeamento de funcionaria de carreira.

Lista de substitución de profesor/a de música do conservatorio do Concello de Culleredo nas especialidades de acordeón/piano, canto, clarinete, composición, frauta, guitarra, percusión, piano, trompeta, saxofón, violín e violonchelo (persoal laboral tempo

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria celebrada en data 15/05/2023, acordou aprobar a convocatoria e as bases da convocatoria de proceso selectivo para a formación dunha lista de substitución de profesor/a de música do conservatorio do Concello de Culleredo nas especialidades de acordeón/piano, canto, clarinete, composición, frauta, guitarra, percusión, piano, trompeta, saxofón, violín e violonchelo (persoal laboral temporal).

O prazo para a presentación das solicitudes será de dez días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP nº 100 de 29 de maio de 2023).

O prazo de corrección de erros e a presentación de reclamacións remata o 17/08/2023.

11/08/2023 Lista provisional de substitución de profesor/a de música do conservatorio do Concello de Culleredo nas especialidades de acordeón/piano, canto, clarinete, composición, frauta, guitarra, percusión, piano, trompeta, saxofón, violín e violonchelo (persoal laboral temporal)

28.08.2023/ 13.20 h. Resolución lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as.

08.09.2023/ 12.56 h. Anuncio do Tribunal cualificador. Data realización exame galego, criterios corrección e nomeamento de persoal colaborador.

14.09.2023/17.28 h. Anuncio do Tribunal cualificador da sesión do 8 de setembro. Valoracións das seguintes especialidades: frauta, guitarra, composición, trompeta e violonchelo.

14.09.2023/17.37 h. Anuncio do Tribunal cualificador da sesión do 12 de setembro. Valoración das seguintes especialidades: canto e piano.

18.09.2023/15:00 h Anuncio do Tribunal cualificador da sesión do 18 de setembro. Valoración das seguintes especialidades: percusión e violín.

02.10.223/11.45 h. Resolución aprobación da listaxe de substitucións das especialidades de frauta, guitarra, composición, trompeta e violonchelo.

02.10.2023/15.15 h. Acta núm.4 do tribunal cualificador da sesión do 27 de setembro.

 

 

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal dunha praza de mediador/a social (A2)

Lista provisional de admitidos e excluídos.

21.04.2023/13.33 h.- Lista definitiva de admitidos e excluídos.

15.05.2023/ 15.13 h. Anuncio BOP lista definitiva admitidos e excluídos.

28.06.2023/09.36 h. Anuncio BOP proposta nomeamento e proposta listaxe chamamentos.

18.08.2023/10.15 h. Anuncio BOP nomeamento funcionaria de carreira.

 

Proceso selectivo de consolidación e estabilización de emprego temporal de dúas prazas de auxiliar administrativo (C2)

20.03.2023/15.40 h. Lista provisional admitidos e excluídos.

15.05.2023/15.27 h. Anuncio BOP lista definitiva admitidos e excluídos.

15.06.2023/10.42 h. Anuncio BOP proposta nomeamentos e proposta listaxe chamamentos.

20.07.2023/10.20 h. Anuncio BOP nomeamento funcionarias de carreira.

21.07.2023/13.59 h. Resolución listaxe para posibles nomeamentos.

02.08.2023/09.30 h. Anuncio BOP aprobación da listaxe para posibles nomeamentos de auxiliar administrativo/a (persoal funcionario/a interino/a C2).

08.08.2023/09.21 h. Anuncio BOP corrección de erros da listaxe para posibles nomeamentos.

Sede electrónica

Trámites en linea, tablón oficial, carpeta ciudadana...

 

Canal Culleredo

Emisiones en directo y material audiovisual.

 

Teléfonos de interés

 • Ayuntamiento981.677.777
 • A Escada981.664.452
 • C.F.Pablo Picasso981.664.204
 • Centro de información a las mujeres (CIM)981.654.570
 • Centro municipal asociativo981.652.122
 • Conservatorio de Música981.667.798
 • Edificio usos múltiples981.665.597
 • Policia Local981.677.755
 • Protección Civil981.651.879
 • Servizos sociales de O Burgo981.654.570
 • Servizos sociales de Vilaboa981.660.079
 • Villa Melania981.650.077

Sí­guenos en Twitter

El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER

Patrocina