Solicitud de bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en viviendas de protección oficial

Descripción: 

Bonificación no I.B.I. para os titulares de vivendas V.P.O ou de Precio Tasado. Só aplicábel durante os tres primeiros períodos impositivos

Documentación a presentar:

 • Impreso de solicitude (Ver formulario)
 • Fotocopia do D.N.I./N.I.F. do titular do inmoble. 
 • Fotocopia do último recibo do I.B.I. o do acordo catastral no que conste a referencia catastral do inmoble. 
 • Fotocopia da escritura de compraventa. 
 • Fotocopia da cédula de calificación definitiva de vivenda de protección oficial. 
 • Para as vivendas de precio tasado, fotocopia da Resolución dictada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo sobre Financiación Cualificada da Vivenda de Precio Tasado a fin de determinar se os parámetros de superficie máxima protexible, precio da vivienda e límite de ingresos dos adquirentes, non exceden dos establecidos para as Vivendas de Protección Oficial, e recoñecer, no seu caso, o beneficio fiscal instado.

Prazo de presentación:

En calquera momento antes do remate dos tres periodos impositivos de duración da mesma.

Normativa reguladora:

Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto, durante os tres períodos impositivos seguintes ao do outorgamento da cualificación definitiva, as vivendas de protección oficial e as que resulten equiparables a estas conforme á normativa da Comunidade Autónoma. Esta bonificación concederase a petición do interesado. A petición poderá efectuarse en calquera momento anterior ao remate dos tres períodos impositivos de duración da mesma e surtirá efectos, no seu caso, desde o período impositivo seguinte a aquel en que se solicite.

 

Sede electrónica

Trámites en linea, tablón oficial, carpeta ciudadana...

 

Canal Culleredo

Emisiones en directo y material audiovisual.

 

Teléfonos de interés

 • Ayuntamiento981.677.777
 • A Escada981.664.452
 • C.F.Pablo Picasso981.664.204
 • Centro de información a las mujeres (CIM)981.654.570
 • Centro municipal asociativo981.652.122
 • Conservatorio de Música981.667.798
 • Edificio usos múltiples981.665.597
 • Policia Local981.677.755
 • Protección Civil981.651.879
 • Servizos sociales de O Burgo981.654.570
 • Servizos sociales de Vilaboa981.660.079
 • Villa Melania981.650.077

Sí­guenos en Twitter

El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER

Patrocina