Medio Ambiente e Servizos

Obxectivos que persegue ou funcións que desenvolve:

  • Desenvolvemento das políticas e servizos encamiñados á protección do medio.
  • Xestión dos servizos de mantemento de edificios, instalacións e bens de propiedade municipal.
  • Redacción de normas e ordenanzas municipais en materia de ambiente, así como tramitación de licenzas de actividades cualificadas.
  • Inspección e tramitación de expedientes sancionadores en materia de ambiente e de actividades cualificadas.
  • Xestión da limpeza de vías públicas, instalacións e edificios municipais, así como dos proxectos de obras públicas das vías municipais.
  • Xestión da recolleita e tratamento de residuos sólidos urbanos e industriais.
  • Control e vixilancia do correcto uso público das instalacións e espazos de interese turístico, ecolóxico ou natural.
  • Deseño, execución e mantemento de parques e xardíns públicos, así como mellora e xestión das infraestruturas rurais de competencia municipal.
  • Mantemento e conservación de bens e instalacións municipais, especialmente vías públicas, mobiliario urbano, servizos e instalacións de todo tipo.
  • Xestión do ciclo integral da auga.
  • Xestión de redes urbanas, electricidade, teléfonos, rede de sumidoiros, iluminación pública, sinalización eléctrica do tráfico...
  • Redacción de normas e ordenanzas en materia de mantemento e obras municipais.
  • Xestión administrativa dos servizos públicos locais.
  • Licenza e rexistro para a posesión de animais potencialmente perigosos.
  • Calquera outra que a Alcaldía lle encomende.

Proxectos e actividades que organiza:

Medio.
  • Recollida selectiva.
    • Papel.
    • Vidro.
    • Pilas.
    • Mobles.
  • Campañas de información á cidadanía en relación co medio.
  • Mobiliario urbano.
  • Parques, xardíns e zonas verdes municipais.
  • Parques infantís.
Servizos.
  • Servizos públicos.
  • Abastecemento de auga.
  • Saneamento e bombeos.
  • Iluminación pública.
  • Obras públicas municipais.
  • Desratización.
  • Servizo de lacería.
  • Servizo de contraincendios.
  • Mantemento de edificios públicos municipais e colexios.
  • Servizo de festas.
Axenda local 21.
Xestión da calidade, do medio e da prevención de riscos laborais.


Contacto.

Correo electrónico: medioambiente@culleredo.es

Enderezo: rúa do Concello , nº 12, Tarrío, Culleredo.

Teléfono: 981.677.777.

 

Teléfonos de interese

  • Casa do Concello981.677.777
  • A Escada981.664.452
  • C.F.Pablo Picasso981.664.204
  • Centro de información ás mulleres (CIM)981.654.570
  • Centro municipal asociativo981.652.122
  • Conservatorio de Música981.667.798
  • Edificio usos múltiples981.665.597
  • Policia Local981.677.755
  • Protección Civil981.651.879
  • Servizos sociais de O Burgo981.654.570
  • Servizos sociais de Vilaboa981.660.079
  • Villa Melania981.650.077

Séguenos en Twitter

Envíanos as tuas dúbidas

El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER

Patrocina