Composición de la Corporación Municipal de Culleredo

CORPORACIÓN - PLENO

PARTIDO SOCIALISTA (PSdeG-PSOE)

D. José Ramón Rioboo Castro

Dna. María Guadalupe Pombo Carril

Dna. María del Carmen Varela Corbelle

D. Diego Antonio Taibo Monelos

Dna. Marta María Iglesias Becerra

D. Juan Carlos Iglesias Lovelle

Dna. Marta María Figueroa Fuentes

D. Miguel Suárez García

Dna. Maria Penélope López Díaz

PARTIDO POPULAR (PP)

D. Antonio Cañás Varela

Dna. Lucia Isabel Fariñas Seoane

Dna. María Ofelia Ramos Luna

D. Jaime Moscoso Muíños

ALTERNATIVA DOS VECIÑOS (AV)

Dna. María Alicia Ferreiro Varela

D. Carmelo Cortés Sánchez

Dna. Nuria Carballeda Feijoo

MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO (MVC)

D. José Juan Santos Iglesias

D. Manuel Isidro Taibo Gago

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

D. Enrique Antonio Chouciño Garrido

CIUDADANOS (C's)

D. Jesús Manuel Vázquez Lozano

CONCELLEIRA NON ADSCRITA

Dna. Verónica Rivadulla Deschamps

 

GRUPOS POLÍTICOS

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE

Voceiro: D. Diego Antonio Taibo Monelos

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL POPULAR

Voceiro: Dna. Lucía Isabel Fariñas Seoane

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DA ALTERNATIVA DOS VECIÑOS

Voceiro: Dna. María Alicia Ferreiro Varela

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DA MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO

Voceiro: D. José Juan Santos Iglesias

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL MIXTO

Voceiro meses pares: D. Enrique Antón Chouciño Garrido

Voceiro meses impares: D. Jesús Vázquez Lozano

 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

D. José Ramón Rioboo Castro

D. Diego Antonio Taibo Monelos

Dna. María Guadalupe Pombo Carril

Dna. María del Carmen Varela Corbelle

D. Juan Carlos Iglesias Lovelle

Dna. Marta María Iglesias Becerra

D. Miguel Suárez García

Dna. Marta María Figueroa Fuentes

 

COMISIONES INFORMATIVAS

COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL

Régimen de sesiones: ordinaria el penúltimo jueves de cada mes, a las 20:40 horas, excepto del 15 de junio al 15 de septiembre, que será a las 14:20 horas (si es festivo o inhábil, el día hábil inmediatamente anterior a la misma hora)

Composición:

4 representantes del PSdeG-PSOE:

Titulares:

 • María Guadalupe Pombo Carril (Presidenta)

 • Diego Antonio Taibo Monelos

 • Marta María Figueroa Fuentes

 • María Penélope López Díaz

Suplentes:

 • Marta María Iglesias Becerra

 • Miguel Suárez García

2 representantes del Grupo municipal Partido Popular

Titulares:

 • Lucía Isabel Fariñas Seoane

 • Ofelia Ramos Luna

Suplentes:

 • Antonio Cañás Varela

 • Jaime Moscoso Muíños

 

1 representante del Grupo municipal Alternativa dos Veciños

 

Titular: Nuria Carballeda Feijoo

 

Suplente: Alicia Ferreiro Varela

 

1 representante del Grupo municipal Marea Veciñal de Culleredo

 

Titular: José Juan Santos Iglesias

 

Suplente: Isidro Taibo Gago


1 representante del Grupo Mixto

 

Titular: Enrique Antón Chouciño Garrido

 

Suplente: Jesús Vázquez Lozano


1 concejala no adscrita : Verónica Rivadulla Deschamps

 

Secretaria: María José Cagiao Vila (suplente: María Luísa Rodríguez Don)

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO

Réxime de sesiónsordinaria el penúltimo jueves de cada mes, a las 19:20 horas, excepto del 15 de junio al 15 de septiembre, que será a las 13:00 horas (si es festivo o inhábil, el día hábil inmediatamente anterior a la misma hora)

Composición:

4 representantes del PSdeG-PSOE:

Titulares:

 • Diego Antonio Taibo Monelos (Presidente)

 • Marta María Iglesias Becerra

 • María Carmen Varela Corbelle

 • Juan Carlos Iglesias Lovelle

Suplentes:

 • Miguel Suárez García

 • María Penélope López Díaz

2 representantes del Grupo municipal Partido Popular

Titulares:

 • Antonio Cañás Varela

 • Ofelia Ramos Luna

Suplentes:

 • Lucía Isabel Fariñas Seoane

 • Jaime Moscoso Muíños

 

1 representante del Grupo municipal Alternativa dos Veciños

 

Titular: Carmelo Cortés Sánchez

 

Suplente: Alicia Ferreiro Varela

 

1 representante del Grupo municipal Marea Veciñal de Culleredo

 

Titular: José Juan Santos Iglesias

 

Suplente: Manuel Isidro Taibo Gago

 

1 representante del Grupo Mixto

 

Titular: Jesús Vázquez Lozano

 

Suplente: Enrique Antón Chouciño Garrido

 

1 concejala no adscrita: Verónica Rivadulla Deschamps

 

Secretaria: María Dolores Carreira Salvadores (suplente: Francisco Javier Piñeiro Rodríguez)

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE DESENVOLVEMENTO SOCIOECONÓMICO, TURISMO E FESTAS

Réxime de sesiónsordinaria el penúltimo jueves de cada mes, a las 19:40 horas, excepto del 15 de junio al 15 de septiembre, que será a las 13:20 horas (si es festivo o inhábil, el día hábil inmediatamente anterior a la misma hora)

Composición:

4 representantes del PSdeG-PSOE:

Titulares:

 • Juan Carlos Iglesias Lovelle (Presidente)

 • Miguel Suárez García

 • María Penélope López Díaz

 • Marta María Iglesias Becerra

Suplentes:

 • María Guadalupe Pombo Carril

 • Diego Antonio Taibo Monelos

2 representantes del Grupo municipal Partido Popular

Titulares:

 • Ofelia Ramos Luna

 • Jaime Moscoso Muíños

Suplentes:

 • Lucía Isabel Fariñas Seoane

 • Antonio Cañás Varela

 

1 representante del Grupo municipal Alternativa dos Veciños

 

Titular: Carmelo Cortés Sánchez

 

Suplente: Nuria Carballeda Feijoo

 

1 representante del Grupo municipal Marea Veciñal de Culleredo

 

Titular: Manuel Isidro Taibo Gago

 

Suplente: José Juan Santos Iglesias

 

1 representante del Grupo Mixto

 

Titular: Jesús Vázquez Lozano

 

Suplente: Enrique Antón Chouciño Garrido

 

1 concejala no adscrita: Verónica Rivadulla Deschamps

 

Secretaria: Isabel Buján Bernárdez (suplente: Beatriz Souto Espiñeira)

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN E DEPORTES

Réxime de sesiónsordinaria el penúltimo jueves de cada mes, a las 20:20 horas, excepto del 15 de junio al 15 de septiembre, que será a las 14:00 horas (si es festivo o inhábil, el día hábil inmediatamente anterior a la misma hora)

Composición:

4 representantes del PSdeG-PSOE:

Titulares:

 • María Carmen Varela Corbelle (Presidenta)

 • Miguel Suárez García

 • María Guadalupe Pombo Carril

 • María Penélope López Díaz

Suplentes:

 • Marta María Figueroa Fuentes

 • Juan Carlos Iglesias Lovelle

2 representantes del Grupo municipal Partido Popular:

Titulares:

 • Lucía Isabel Fariñas Seoane

 • Jaime Moscoso Muíños

Suplentes:

 • Antonio Cañás Varela

 • Ofelia Ramos Luna

 

1 representante del Grupo municipal Alternativa dos Veciños:

 

Titular: Nuria Carballeda Feijoo

 

Suplente: Carmelo Cortés Sánchez

 

1 representante del Grupo municipal Marea Veciñal de Culleredo:

 

Titular: Isidro Taibo Gago

 

Suplente: José Juan Santos Iglesias

 

1 representante del Grupo Mixto:

 

Titular: Enrique Antón Chouciño Garrido

 

Suplente: Jesús Vázquez Lozano

 

1 concejala no adscrita: Verónica Rivadulla Deschamps

 

Secretario: Pablo Bouza Suárez (suplente: Carlos Fernández Puyol)

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE FACENDA, PATRIMONIO E CONTRATACIÓN

Réxime de sesiónsordinaria el penúltimo jueves de cada mes, a las 19:00 horas, excepto del 15 de junio al 15 de septiembre, que será a las 12:40 horas (si es festivo o inhábil, el día hábil inmediatamente anterior a la misma hora)

Composición:

4 representantes del PSdeG-PSOE:

Titulares:

 • Marta María Iglesias Becerra (Presidenta)

 • María Carmen Varela Corbelle

 • Diego Antonio Taibo Monelos

 • Marta María Figueroa Fuentes

Suplentes:

 • María Guadalupe Pombo Carril

 • Juan Carlos Iglesias Lovelle

2 representantes del Grupo municipal Partido Popular:

Titulares:

 • Antonio Cañás Varela

 • Lucía Isabel Fariñas Seoane

Suplentes:

 • Ofelia Ramos Luna

 • Jaime Moscoso Muíños

 

1 representante del Grupo municipal Alternativa dos Veciños:

 

Titular: Alicia Ferreiro Varela

 

Suplente: Nuria Carballeda Feijoo

 

1 representante del Grupo municipal Marea Veciñal de Culleredo:

 

Titular: José Juan Santos Iglesias

 

Suplente: Manuel Isidro Taibo Gago

 

1 representante del Grupo Mixto

 

Titular: Enrique Antón Chouciño Garrido

 

Suplente: Jesús Manuel Vázquez Lozano

 

1 concejala no adscrita: Verónica Rivadulla Deschamps

 

Secretario: Roberto Babío Fernández (suplente: María del Carmen Martínez Mosquera)

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDADE CIDADÁ, RECURSOS HUMANOS E RÉXIME INTERIOR, MEDIO AMBIENTE E OBRAS

Réxime de sesiónsordinaria el penúltimo jueves de cada mes, a las 20:00 horas, excepto del 15 de junio al 15 de septiembre, que será a las 13:40 horas (si es festivo o inhábil, el día hábil inmediatamente anterior a la misma hora)

Composición:

4 representantes del PSdeG-PSOE:

Titulares:

 • Marta María Figueroa Fuentes (Presidenta)

 • María Guadalupe Pombo Carril

 • Miguel Suárez García

 • Juan Carlos Iglesias Lovelle

Suplentes:

 • María Carmen Varela Corbelle

 • Marta María Iglesias Becerra

2 representantes del Grupo municipal Partido Popular:

Titulares:

 • Lucía Isabel Fariñas Seoane

 • Jaime Moscoso Muíños

Suplentes:

 • Antonio Cañás Varela

 • Ofelia Ramos Luna

 

1 representante del Grupo municipal Alternativa dos Veciños:

 

Titular: Alicia Ferreiro Varela

 

Suplente: Carmelo Cortés Sánchez

 

1 representante del Grupo municipal Marea Veciñal de Culleredo:

 

Titular: Manuel Isidro Taibo Gago

 

Suplente: José Juan Santos Iglesias

 

1 representante del Grupo Mixto

 

Titular: Jesús Manuel Vázquez Lozano

 

Suplente: Enrique Antón Chouciño Garrido

 

1 concejala no adscrita: Verónica Rivadulla Deschamps

 

Secretaria: María Dolores Abad Pardo (suplente: María Asunción Armesto Veloso)

 

COMISIONES ESPECIALES

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS

Composición:

4 representantes del PSdeG-PSOE:

Titulares:

 • José Ramón Rioboo Castro (Presidente)

 • Marta María Iglesias Becerra

 • Diego Antonio Taibo Monelos

Suplentes:

 • Marta María Figueroa Fuentes

 • Carmen Varela Corbelle

2 representantes del Grupo municipal Partido Popular:

Titulares:

 • Antonio Cañás Varela

 • Lucía Isabel Fariñas Seoane

Suplentes:

 • Ofelia Ramos Luna

 • Jaime Moscoso Muíños

 

1 representante del Grupo municipal Alternativa dos Veciños:

 

Titular: Alicia Ferreiro Varela

 

Suplente: Nuria Carballeda Feijoo

 

1 representante del Grupo municipal Marea Veciñal de Culleredo:

 

Titular: José Juan Santos Iglesias

 

Suplente: Manuel Isidro Taibo Gago

 

1 representante del Grupo Mixto:

 

Titular: Enrique Antón Chouciño Garrido

 

Suplente: Jesús Vázquez Lozano

 

1 concejala no adscrita: Verónica Rivadulla Deschamps

 

Secretario: Roberto Babío Fernández

 

COMISIÓN ESPECIAL DEL PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

Composición:

4 representantes del PSdeG-PSOE:

Titulares:

 • José Ramón Rioboo Castro (Presidente)

 • Diego Antonio Taibo Monelos

 • Marta María Iglesias Becerra

Suplentes:

 • Guadalupe Pombo Carril

 • Carmen Varela Corbelle

2 representantes del Grupo municipal Partido Popular:

Titulares:

 • Antonio Cañás Varela

 • Jaime Moscoso Muíños

Suplentes:

 • Lucía Isabel Fariñas Seoane

 • Ofelia Ramos Luna

 

1 representante del Grupo municipal Alternativa dos Veciños:

 

Titular: Alicia Ferreiro Varela

 

Suplente: Carmelo Cortés Sánchez

 

1 representante del Grupo municipal Marea Veciñal de Culleredo:

 

Titular: José Juan Santos Iglesias

 

Suplente: Manuel Isidro Taibo Gago

 

1 representante del Grupo Mixto:

 

Titular: Enrique Antón Chouciño Garrido

 

Suplente: Jesús Vázquez Lozano

 

1 concejala no adscrita: Verónica Rivadulla Deschamps

 

Secretaria: María de las Nieves Fuentes Bermejo (suplente: María Dolores Carreira Salvadores)

 

MESA XERAL DE CONTRATACIÓN

 

Composición:

 

Titulares

Suplentes

Presidente

Roberto Babío Fernández

Jefe de servicio de economía y hacienda

Francisco Javier Varela Tejedor

Jefe de gabinete técnico

Vocais

Pilar María Pastor Novo

Secretaria general

Persona que desempeñe la secretaría general

Vanesa García Barreiro

Interventora general

Persona que desempeñe la intervención general

Francisco Javier Varela Tejedor

Jefe de gabinete técnico

Karina Paula Díaz Arluna

Técnica de recursos humanos

Manuel Vicente González González

Jefe de sección de obras públicas y servicios

Secretaria

María de Carmen Martínez Mosquera

Jefa de negociado de contratación y asuntos generales

María Luz Pedreira González

Técnica de administración

 

OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS

 

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD:

Don José Ramón Rioboo Castro, alcalde-presidente

Doña Marta María Figueroa Fuentes, séptima teniente de alcalde, concejala delegada del área de Seguridade Cidadá, Recursos Humanos e Réxime Interior.

 

COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN, SEGUIMIENTO DEL ACORDO REGULADOR DEL PESONAL FUNCIONARIO Y DEL CONVENIO DEL PERSONAL LABORAL.

Titulares:

Don José Ramón Rioboo Castro

Doña Marta María Figueroa Fuentes, séptima teniente de Alcalde, concejala delegada del área de Seguridade Cidadá, Recursos Humanos e Réxime Interior.

Un/una concejal/a del grupo político municipal del PP

Un/una concejal/a del grupo políticol Marea veciñal de Culleredo

Un/una concejal/a del grupo político Alternativa dos veciños

Un concejal del grupo mixto

Suplentes:

Doña Marta María Iglesias Becerra, quinta teniente de alcalde, concejala delegada del área de Facenda, Patrimonio e Contratación.

Don Diego Antonio Taibo Monelos, primer teniente de alcalde, concejal delegado del área de Urbanismo.


CONSELLOS ESCOLARES Y MESAS DE ESCOLARIZACIÓN

Doña María Carmen Varela Corbelle, tercera teniente de alcalde, concejal delegada del área de Educación, Cultura e Participación Cidadá.

Suplente:

Doña Marta María Iglesias Becerra, quinta teniente de alcalde, concejala delegada del área de Facenda, Patrimonio e Contratación.


ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL “MARIÑAS-BETANZOS”

Don Juan Carlos Iglesias Lobelle, cuarto teniente de alcalde, concejal delegado del área de Desenvolvemento Socioeconómico, Turismo e Festas.

Suplente:

Doña Marta María Iglesias Becerra, quinta teniente de alcalde, concejala delegada del área de Facenda, Patrimonio e Contratación.


GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA GOLFO ÁRTABRO( FUTURA DENOMINACIÓN :GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE PESCA “ GOLFO ÁRTABRO SUR”)

Don Juan Carlos Iglesias Lobelle, cuarto teniente de alcalde, concejal delegado del área de Desenvolvemento Socioeconómico, Turismo e Festas.

Suplente:

Doña Marta María Iglesias Becerra, quinta teniente de alcalde, concejala delegada del área de Facenda, Patrimonio e Contratación.


CONSORCIO AS MARIÑAS

Don José Ramón Rioboo Castro, alcalde-presidente


FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIDADE

Dona María Guadalupe Pombo Carril, segunda teniente de alcalde, concejala delegada del área de Benestar Social e Igualdade.


COMISIÓN DE BAREMACIÓN INTERCENTROS DO CONCELLO (GALIÑAS AZUIS)

Doña María Carmen Varela Corbelle, tercera teniente de alcalde, concejal delegada del área de Educación, Cultura e Participación Cidadá..

Suplente: Dona María Guadalupe Pombo Carril, segunda teniente de alcalde, concejala delegada del área de Benestar Social e Igualdade.


CONSELLO ESCOLAR AS GALIÑAS AZUIS

Doña María Carmen Varela Corbelle, tercera teniente de alcalde, concejal delegada del área de Educación, Cultura e Participación Cidadá.

Suplente: Dona María Guadalupe Pombo Carril, segunda teniente de alcalde, concejala delegada del área de Benestar Social e Igualdade.

 

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

Don José Ramón Rioboo Castro, alcalde-presidente


MESA LOCAL DE COMERCIO

Presidente: Juan Carlos Iglesias Lovelle, concejal delegado de Desenvolvemento Socioeconómico, Turismo e Festas.

Secretaria: Isabel Buján Bernárdez, (suplente: Marta Amor Seoane).

Vocales:

Marta María Iglesias Becerra (suplente: Diego Antonio Taibo Monelos)

Teléfonos de interés

 • Ayuntamiento981.677.777
 • A Escada981.664.452
 • C.F.Pablo Picasso981.664.204
 • Centro de información a las mujeres (CIM)981.654.570
 • Centro municipal asociativo981.652.122
 • Conservatorio de Música981.667.798
 • Edificio usos múltiples981.665.597
 • Policia Local981.677.755
 • Protección Civil981.651.879
 • Servizos sociales de O Burgo981.654.570
 • Servizos sociales de Vilaboa981.660.079
 • Villa Melania981.650.077

Sí­guenos en Twitter

Envíanos tus dudas

El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER

Patrocina