No ámbito dos servizos públicos ambientais.

1.- "Ruta dos muíños".
2.- "Culleredo 21; camiño cara á sostibilidade: a educación ambiental".

Tarefas a desenvolver: