No ámbito dos servizos sociais.

1.- Voluntari@s sociais coas minorías étnicas:

Tarefas a desenvolver:

2.- Voluntari@s sociais con menores e adolescentes:

Tarefas a desenvolver:

3.- Voluntari@s coas persoas maiores:

Tarefas a desenvolver:

4.- Voluntari@s sociais coas persoas con discapacidade:

Tarefas a desenvolver:

5.- Voluntari@s coas familias:

Tarefas a desenvolver: