José Rey Lago

Naceu en Cobas (Viveiro) en 1935. Aprendeu o oficio de ferreiro, chegando ao Burgo van máis de 30 anos.

O amor á arte que profesa levouno a non conformarse con ser un simple profesional do oficio. Se as súas obras de artesanía (reixas, portais), alcanzan moitas veces a categoría de verdadeiras obras de arte, tamén creou todo un mundo persoal, no que se mestura o realismo co surrealismo, o óbvio co simbólico, a real co poético. Neste campo a súa obra é variadísima: barcos, mobles, escudos heráldicos, representacións de monumentos, animais fantásticos, mariñas, etc. En todas elas traballa e malea, como moderno alquimista, o latón, o cobre e o ferro.

A súa obra está espallada por moitos lugares de España (pódese destacar algunha obra súa na Catedral de Burgos) en numerosas igrexas galegas, como nos Salesianos da Coruña, a de Laxe, O Burgo, Temple; conservando na súa casa centos de obras, que a converten nun verdadeiro museo.

José Rey é, quizais, o mellor de Galicia no seu traballo, que foi encomiado ata polos Reis de España.

O Concello deu o seu nome á Sala de Exposicións de Acea de Ama.