Luís Quintas Goyanes

Pintor nacido na Coruña en 1907. Foi marqués de Almeiras. Discípulo de Castelao, Quintas Goyanes é un pintor cunha extensa obra, na que abundan os retratos, pero non están ausentes da súa obra as paisaxes, as escenas populares, os recunchos pintorescos, etc.

A súa obra está repartida en museos de todo o mundo: Vaticano, A Coruña, A Habana, Madrid, Oviedo, Santiago, Lisboa, Oporto, Barcelona, Bos Aires, etc.

Foi director do Museo Provincial de Belas Artes e membro numerario da Real Academia Galega de Belas Artes "Nosa Señora do Rosario", correspondente da Real Academia Galega, da Real Academia das Artes de San Fernando, entre outras. Tamén foi distinguido con encomenda con placa de Alfonso X o Sabio.