Alejandro Pérez Luguín

Naceu en Madrid en 1870 e morreu na súa residencia de Acea de Ama (O Burgo) en 1926.

Estudou Dereito en Santiago, sendo activo colaborador da prensa escrita da súa época. Varios libros recollen os seus artigos; entre eles, La corredoira y la rúa (1919).

As súas novelas abarcan dúas temáticas: a galega e a andaluza. Na primeira destaca a celebérima obra La Casa de la Troya. Tamén de ambiente galego é a novela incompleta Arminda Moscoso, na cal fai referencia ás Mariñas coruñesas, nas que residía longas tempadas na súa quinta de Acea de Ama, na que o visitaría a morte.

Pérez Lugín estaba emparentado con Rosalía de Castro, xa que a súa avóa era irmá da nai de Rosalía.

Dedicouselle unha rúa na parroquia de Vilaboa.