Bonificación no IBI para as familias numerosas

Descripción: Bonificación no IBI para as familias numerosas. Só aplicábel á vivenda habitual
Documentación a presentar:
 • Impreso de solicitude (Ver formulario)
 • Copia compulsada de título de familia numerosa expedido polo órgano competente
 • Certificado de empadroamento do titular da familia numerosa, referido á situación existente a 31 de decembro do ano inmediato anterior, na que constan os membros da unidade familiar que conviven no inmoble para o que se solicita bonificación.
Prazo de presentación:  Antes do 31 de marzo de cada ano.
Normativa reguladora:

Terán dereito a unha bonificación do 90% sobre a cota íntegra aplicable aos bens inmobles de carácter residencial destinados a vivenda habitual e nos que figure como suxeito pasivo quen ostente a condición de titular dunha familia numerosa, sempre que se cumpran ademais os seguintes requisitos:

a. que a suma dos valores catastrais de todos os bens inmobles sitos no Termo Municipal de Culleredo, dos que sexan suxeitos pasivos o titular da familia numerosa ou algún dos membros da mesma, non exceda de 100.000 €.
b. que a renda da unidade familiar, tendo en conta o número de membros da mesma, non exceda dos límites que figuran no seguinte cadro:

Número de membros da unidade familiar

Importe máximo de renda

3

20.000,00 €

4

30.000,00 €

5

35.000,00 €

6

39.000,00 €

7

42.000,00 €

8

44.000,00 €

9  ou máis

45.000,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os efectos de aplicación do cadro anterior, considerarase renda a suma das bases impoñibles dos membros da unidade familiar que obteñan rendas suxeitas ao Imposto sobre a Renda de Persoas Físicas.

A bonificación concedida só surtirá efectos para o período impositivo no que se insta a súa concesión, debendo solicitarse a prórroga nos seguintes períodos impositivos, achegando de novo a documentación que acredite que se seguen cumprindo os requisitos para a súa obtención, antes do 31 de marzo do ano en que deba surtir efecto.

 

 

Sede electrónica

Información dos procedementos do catálogo municipal, descarga de solicitudes, rexistro telemático...

Acceda aos servizos

 

Teléfonos de interese

 • Casa do Concello981.677.777
 • A Escada981.664.452
 • C.F.Pablo Picasso981.664.204
 • Centro de información ás mulleres (CIM)981.654.570
 • Centro municipal asociativo981.652.122
 • Conservatorio de Música981.667.798
 • Edificio usos múltiples981.665.597
 • Policia Local981.677.755
 • Protección Civil981.651.879
 • Servizos sociais de O Burgo981.654.570
 • Servizos sociais de Vilaboa981.660.079
 • Villa Melania981.650.077

Séguenos en Twitter

Envíanos as tuas dúbidas

El diseño de esta página web forma parte de las actuaciones de difusión del proyecto DINAMO financiado por el FEDER

Patrocina