No ámbito da promoción e divulgación da cultura.

1.- Voluntari@s da cultura nas bibliotecas municipais:

Tarefas a desenvolver:

2.- "Voluntari@s da cultura nos museos e salas de exposición municipais:

Tarefas a desenvolver:

3.- Voluntari@s da cultura no ocio e tempo libre:

Tarefas a desenvolver: