No ámbito da promoción da xuventude.

1.- "Flipax CIPAX" (revista informativa para a mocidade).
2.- "Campañas de prevención da SIDA".
3.- "Entérate pola rede".
4.- "Ludoteca".
5.- "Mediateca": (viaxeteca, biblioteca,...).

Tarefas a desenvolver: